- Beyaz Sayfa
  - Binalarda Yapılarda Tadilat
  - Bostanbükü Içmecesi
  - Ekonomik Yorum
  - Filyos Limanı
  - Hastane Mühendisliği

30 YIL ÖNCE SÖYLEDiK HALA YAPILMADI !! SEÇiM BiLDiRiMiNi GÖRMEK iÇiN TIKLAYINIZ

KARDEMİR A. Ş. TESİSLERİNİN, HAVASINI YIKAYALIM… HAVA KANALLARI, HAVA KORİDORLARI, HAVA TÜNELLERİ, HAVALANDIRMA BACALARI YAPALIM…

Kardemir A. Ş. Tesislerinin, kendi havasını temizleyemediğini ve çevreyi olumsuz bir şekilde etkilediği, görülmekte, gözlemlenmekte, ilgili cihazlar ile ölçümlemeler yapılarak tespit edilmekte, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarca ilmi raporlar yayınlanmakta, konuya duyarlı vatandaşlarca da dile getirilmektedir.

 

Çalışanların sağlığını, çevrede yaşayanların sağlığını tehdit edercesine, tüm bitki-hayvan canlılarının yaşamını etkileyen, bölgesel ekolojik dengeleri bozan bu sanayi tesisimizin, zararlı etkilerini yok etmek, en azından azaltmak için, mevcut benzer tesislerin yapılarının incelenmesi veya konu ile ilgili görüşlerimizin belirtilmesi, ifade edilmesi gerekmektedir.

 

Bir mühendis ve araştırmacı olarak, Kardemir A. Ş. Tesislerinin ürettiği hava kirliliğini azaltmak veya izale etmek konusunda görüşlerim ve projelerim var.

Bu görüş-düşünce ve projelerimin, Kardemir A. Ş. çalışanları ve çevre halkının sağlığının önemine binaen, ele alınması, gündeme getirilmesi, acilen uygulanması gerektiği kanaatindeyim.

 

1-    Kardemir A.Ş. Tesislerinin, açık havasında uygulanacak sulu sistemle, partikül ve bazı Kükürt dioksit gibi zararlı gazların çökertilmesi, etkisinin azaltılması mümkündür.

2013 yılı yaz mevsiminin çok sıcak geçeceği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce açıklanmıştır.

Sulu açık hava yıkama sistemi ile, açık alandaki kirli havanın yıkanma işlemi yapılırken, açık alan serinletme işlemi de gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısı ile Kardemir A. Ş. Tesislerinde çalışanların daha sağlıklı çalışmaları temin edilmiş olacaktır. 

2-    Kardemir A.Ş. Tesislerinden açık alana çıkan, partiküllü ve zararlı gazlar ihtiva eden havanın, temizlenerek, doğal çekişle, hava kanalları ile yükseklere atılması…

3-    Hava tünelleri ile, Karabük’e ve Kardemir A. Ş. Tesislerine taze temiz havanın getirilmesi…

4-    Havalandırma bacası yapılarak, Kardemir A.Ş. Tesislerinin, kirli havasının temizlenerek atılması, tesisler bölgesinde hava sirkülasyonunun temin edilmesi, havalandırma bacasındaki, hava akımının gücünden istifade ile hava türbininin+elektrik jeneratörü ile elektrik üretiminin yapılması…

5-    Kükürdü düşük cevher ve kömür alımına özen gösterilmesi.

6-    Mevcut tesislere, kükürt giderme ünitelerinin acilen kurulması gerekmektedir.

 

Kardemir A. Ş. ve bölgemizde bulunan sanayilerin, hava kirliliğine olan etkilerinin izalesi için yapılması gerekenler, bilinenler, bilgiler çerçevesinde, alternatif fikirler ve projelerin gündeme getirilmesi, konu ile ilgili bilgileri, projeleri olanların görüş ve düşüncelerinin ele alınması ve toplum sağlığı için gerekenlerin yapılması gerekmektedir.

 

 

HİKMET SİVRİ

GENEL BAŞKAN

 

TÜMBEYDER

TÜM BAĞ KUR EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ


Anasayfa
 
 
hikmetsivri@hikmetsivri.com